Trang thông tin điện tử

Trang thông tin điện tử

Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên

Kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội XXIII công đoàn cơ sở cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh

Thứ ba - 26/01/2016 22:08
Thực hiện Nghị quyết Đại hội XXIII Công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2012-2017, trong nửa nhiệm kỳ qua Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở đã tích cực phối hợp triển khai thực hiện và đạt kết quả đáng khích lệ.
           Hiện nay, Công đoàn cơ sở cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Điện biên có 34 đoàn viên, trong đó, 21 nữ đoàn viên (chiếm tỷ lệ 61,76%). Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 01 đ/c, Đại học 26 đ/c, Cao đẳng: 02 đ/c; Trung cấp: 02 đ/c, CNKT 02 đ/c; sơ cấp văn thư 01 đ/c; Trình độ lý luận chính trị cao cấp: 09 đ/c; Trung cấp: 06 đ/c. Chất lượng đội ngũ cán bộ, đoàn viên được nâng lên cả về trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu bồi dưỡng kiến thức để nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ được giao. Công đoàn cơ sở đã phối hợp với Thủ trưởng cơ quan thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở. Hàng năm, tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, phát huy quyền dân chủ của cán bộ, đoàn viên tham gia xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ, đánh giá kết quả việc thực hiện Quy chế phối hợp hoạt động giữa thủ trưởng cơ quan và Ban Chấp hành CĐCS, Quy chế hoạt động và mối quan hệ làm việc của cơ quan; kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức hàng năm; phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ cán bộ, công chức; Xanh, sạch, đẹp, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; gắn với việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; tích cực nghiên cứu có nhiều sáng kiến, giải pháp áp dụng thiết thực trong công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Để phong trào thi đua có ý nghĩa thiết thực, đạt hiệu quả, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc, 100% các tổ Công đoàn, đoàn viên trong cơ quan tự nguyện ký giao ước cam kết thi đua và tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua do CĐCS và cơ quan phát động. Hàng năm, 100% cán bộ, công chức đạt lao động tiên tiến, trong đó 15% đạt chiến sỹ thi đua cơ sở; 100% nữ cán bộ, công chức cơ quan đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"; 06/06 phòng, ban đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.
           Phối hợp với Thủ trưởng cơ quan tạo điều kiện cho 13 cán bộ, đoàn viên học tập nâng cao trình độ như: Thạc sỹ, Đại học tại chức; lý luận chính trị cao cấp, trung cấp; quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên. 31 lượt cán bộ, đoàn viên được tập huấn, bôi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; phối hợp tổ chức cho 24 lượt cán bộ, đoàn viên được đi học tập, trao đổi kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các tỉnh bạn. Đại diện Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tham gia hội đồng xét nâng lương, phối hợp giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách cho cán bộ, đoàn viên: Tiền lương, thưởng, nghỉ phép, BHXH, BHYT, chế độ trợ cấp cho CNVCLĐ có mức lương 3,0 trở xuống ... đều thực hiện đảm bảo đúng chế độ hiện hành. Tổ chức thăm hỏi động viên các gia đình chính sách trong cơ quan nhân dịp Tết nguyên đán, ngày Thương binh liệt sỹ 27/7, tặng quà chúc mừng sinh nhật đoàn viên, thăm hỏi ốm đau, thai sản, việc hiếu, hỷ ... với tổng số tiền trên 35 triệu đồng. Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, rằm trung thu CĐCS phối hợp với Ban khuyến học cơ quan tặng thưởng cán bộ đi học và các cháu học khá, giỏi số tiền trên 25 triệu đồng. Vận động ủng hộ đoàn viên trong cơ quan gặp khó khăn hoạn nạn 21,8 triệu đồng; ủng hộ đồng bào miền trung bị bão lũ, ngư dân Hoàng sa, Trường sa, xây dựng quỹ vì người nghèo, quỹ mái ấm công đoàn, quỹ khuyến học ... số tiền gần 30 triệu đồng.
          Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở luôn bám sát, chức năng nhiệm vụ, phối hợp với Thủ trưởng cơ quan tổ chức và tạo điều kiện cho 100% cán bộ, đoàn viên trong cơ quan được nghiên cứu, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của công đoàn các cấp; Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 …. các chế độ chính sách liên quan đến cán bộ, đoàn viên, lao động; tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và tổ chức Công đoàn.  Vận động cán bộ, đoàn viên thực hiện nghiêm túc chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế của cơ quan; Quy tắc ứng xử cán bộ công đoàn, Quy tắc ứng xử cán bộ công chức; thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa công sở; chấp hành nghiêm túc kỷ luật trong phát ngôn; thực hiện an toàn khi tham gia giao thông; không hút thuốc lá nơi công cộng; không uống rượu bia trong giờ làm việc; không vi phạm các tệ nạn xã hội, không buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma tuý. Thực hiện tốt việc "học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; tích cực tham gia các hoạt động do công đoàn và các ngành trong tỉnh tổ chức; tích cực hưởng ứng hoạt động trong "Tháng công nhân", ngày Quốc tế lao động 1/5... tăng cường viết tin, bài phản ánh về phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn trên các Báo, Đài trung ương và địa phương, Trang thông tin điện tử và Bản tin hoạt động công đoàn tỉnh. Công đoàn đã phối hợp với Thủ trưởng cơ quan triển khai thực hiện tốt phong trào xây dựng  đời sống văn hóa ở cơ sở; tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao do các cơ quan, ban ngành, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức, sinh hoạt văn nghệ tại cơ quan trong các buổi tổ chức sinh hoạt, tọa đàm, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, 28/7 và 20/10 ... Hoạt động văn hóa thể thao đạt được kết quả đáng khích lệ từ đó đã góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần cho cán bộ, đoàn viên. Hàng năm, cơ quan đều được công nhận đạt tiêu chuẩn văn hóa; 100% gia đình cán bộ, đoàn viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa tại khu dân cư.
          Công đoàn cơ sở quan tâm công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Kết nạp mới 05 đoàn viên công đoàn. Hiện nay, Công đoàn cơ sở có 34/34 đoàn viên công đoàn (đạt tỷ lệ 100%).  Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở và các Tổ công đoàn đã bám sát Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở, nhiệm vụ chính trị của tổ chức Công đoàn; tổ chức họp Ban Chấp hành và sinh hoạt Công đoàn theo quy định, nội dung sinh hoạt thiết thực, gắn với nhiệm vụ của cơ quan, công tác chuyên môn của từng Ban chuyên đề để triển khai, thực hiện. Kết quả bình xét thi đua hàng năm, 100% đoàn viên công đoàn đạt Đoàn viên xuất sắc và khá; 03/03 tổ công đoàn và Công đoàn cơ sở đạt vững mạnh. Công đoàn cơ sở quan tâm công tác xây dựng Đảng, phối hợp với Đoàn thanh niên cơ quan giúp đỡ và đề nghị kết nạp 06 đoàn viên công đoàn ưu tú vào Đảng, tiếp tục giúp đỡ 03 đoàn viên công quần ưu tú giới thiệu sang Chi bộ bồi dưỡng.
           Có thể khẳng định nửa nhiệm kỳ qua dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Chi bộ, sự quan tâm, tạo điều kiện của Thủ trưởng cơ quan, sự phối hợp chặt chẽ của các đoàn thể trong cơ quan, tập thể cán bộ, đoàn viên cơ quan nêu cao tình thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XXIII Công đoàn cơ sở đã đề ra giai đoạn 2012-2015, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan và tổ chức Công đoàn tỉnh Điện Biên./.


 
                                                                                                                                              Vũ Thị Tươi
                                                                                                                                               Chủ tịch CĐCS

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản

92/CT-UBND

Chỉ thị số 92/CT-UBND về việc trích nộp kinh phí công đoàn

Thời gian đăng: 29/03/2023

lượt xem: 981 | lượt tải:286

5440/QĐ-TLĐ

Quyết định số 5440/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2023

Thời gian đăng: 13/10/2022

lượt xem: 2501 | lượt tải:1131

65/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 65/HD-TLĐ hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2023

Thời gian đăng: 13/10/2022

lượt xem: 2005 | lượt tải:995

5051/QĐ-TLĐ

Quyết định số 5051/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định chế độ chi tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam

Thời gian đăng: 05/08/2022

lượt xem: 4800 | lượt tải:2453

4290/QĐ-TLĐ

Quyết định số 4290/QĐ-TLĐ ngày 01/3/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định thu, chi, quản lý tài chính, tài sản tại Công đoàn cơ sở

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 14463 | lượt tải:9152

47/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 47/HD-TLĐ ngày 30/12/2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc thực hiện quy chế quản lý tài chính, tài sản công đoàn và chế độ kế toán đối với công đoàn cơ sở

Thời gian đăng: 23/05/2022

lượt xem: 5729 | lượt tải:3363

42/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 42/HD-TLĐ ngày 11/11/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc công khai tài chính, tài sản công đoàn

Thời gian đăng: 26/05/2022

lượt xem: 4550 | lượt tải:1890

38/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 38/HD-TLĐ về việc quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan công đoàn

Thời gian đăng: 31/05/2022

lượt xem: 2717 | lượt tải:1063

1076 /LĐLĐ

Công văn số 1076 /LĐLĐ V/v hưởng ứng tham gia Cuộc thi Sáng kiến Vì cộng đồng lần thứ IV

Thời gian đăng: 20/05/2021

lượt xem: 1808 | lượt tải:280

1077/LĐLĐ

Công văn số 1077/LĐLĐ V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Thời gian đăng: 20/05/2021

lượt xem: 1262 | lượt tải:270
Thống kê
  • Đang truy cập51
  • Hôm nay4,941
  • Tháng hiện tại273,435
  • Tổng lượt truy cập14,521,570
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây