Trang thông tin điện tử

Trang thông tin điện tử

Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên

Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề “Tự hào một dải biên cương năm 2022”

Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề “Tự hào một dải biên cương năm 2022”

 •   25/04/2022 05:10:00 AM
 •   Đã xem: 1099
 •   Phản hồi: 0
Cuộc thi và Triển lãm nhằm đổi mới nội dung, hình thức, đa dạng hóa các phương thức tuyên truyền, thông tin đối ngoại về chủ quyền biên giới lãnh thổ; giới thiệu, quảng bá về vẻ đẹp, tiềm năng của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền đến với đông đảo công chúng trong và ngoài nước; tiếp tục tuyên truyền, khẳng định chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước, những nỗ lực của các địa phương trong việc triển khai Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, thiết thực triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nâng cao nhận thức của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đối với công tác biên giới trên đất liền. Đồng thời, ghi nhận và tôn vinh những đóng góp, hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang để bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.
Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh Điện Biên

 •   20/04/2022 03:19:00 AM
 •   Đã xem: 1396
 •   Phản hồi: 0
Ngày 06/4/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên ban hành Kế hoạch số 46-KH/TU về tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028

Kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028

 •   15/04/2022 06:53:00 AM
 •   Đã xem: 1405
 •   Phản hồi: 0
Ngày 06/4/2022, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 35/KH-LĐLĐ về việc tổ chức đại hội công đoàn các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn tỉnh Điện Biên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn tỉnh Điện Biên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

 •   01/03/2022 05:11:00 AM
 •   Đã xem: 1460
 •   Phản hồi: 0
Ngày 17/02/2022, đồng chí Mùa A Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã ký ban hành Chỉ thị số 17-CT/TU của Tỉnh ủy Điện Biên về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn tỉnh Điện Biên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Trang thông tin điện tử Công đoàn tỉnh Điện Biên xin giới thiệu nội dung Chỉ thị:
Công bố dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng để lấy ý kiến Nhân dân

Công bố dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng để lấy ý kiến Nhân dân

 •   26/10/2020 03:04:00 AM
 •   Đã xem: 1695
 •   Phản hồi: 0
(TG) - Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TƯ của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Thông báo Kết luận số 159-TB của Bộ Chính trị về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại đại hội đảng bộ các cấp, gửi lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Hướng dẫn số 151-HD/BTGTƯ ngày 10-9-2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, TCTG trân trọng giới thiệu 4 dự thảo văn kiện quan trọng này.
Điều chỉnh một số nội dung Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI

Điều chỉnh một số nội dung Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI

 •   12/06/2020 05:30:00 AM
 •   Đã xem: 1905
 •   Phản hồi: 0
Ngày 01/4/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Điện Biên đã ban hành công văn số 1367-CV/BTGTU về việc kéo dài thời gian nhận tác phẩm dự thi Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019.
02 Thong bao Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

 •   26/03/2020 02:56:00 AM
 •   Đã xem: 1598
 •   Phản hồi: 0
Cuộc thi do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì là hoạt động hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020)
Hội thi “Cán bộ công đoàn giỏi” tỉnh Điện Biên lần thứ 3, năm 2020

Hội thi “Cán bộ công đoàn giỏi” tỉnh Điện Biên lần thứ 3, năm 2020

 •   18/02/2020 05:51:00 AM
 •   Đã xem: 1969
 •   Phản hồi: 0
Nhằm ngày càng nâng cao nhận thức cho cán bộ công đoàn các cấp về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam, nắm vững đường lối chủ trưởng của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chủ trương công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên, đồng thời đúc rút được kinh nghiệm hoạt động thực tiến từ cơ sở, để không ngừng củng cố và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.
08 tin Lễ hội Hoa Ban 2020

Các hoạt động tại Lễ hội Hoa Ban tỉnh Điện Biên năm 2020

 •   13/01/2020 03:09:00 AM
 •   Đã xem: 2373
 •   Phản hồi: 0
Lễ hội Hoa Ban năm 2020 là một trong các hoạt động lớn của tỉnh, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp cũng như các sự kiện chính trị của tỉnh năm 2020.
Lễ hội Hoa Ban tỉnh Điện Biên năm 2018

Lễ hội Hoa Ban tỉnh Điện Biên năm 2018

 •   05/02/2018 11:08:00 PM
 •   Đã xem: 3428
 •   Phản hồi: 0
Lễ hội Hoa Ban là hoạt động thường niên của tỉnh Điện Biên, gắn với sự kiện mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ (13/3/1954).
Giaymoi

Giấy mời

 •   22/06/2016 10:08:00 PM
 •   Đã xem: 3129
 •   Phản hồi: 0
Hội nghị Biểu dương gia đình nữ CNVCLĐ tiêu biểu 5 năm 2011-2015
Giaymoi

Giấy mời

 •   12/05/2016 03:09:00 AM
 •   Đã xem: 3701
 •   Phản hồi: 0
Dự hội thảo 5 năm thực hiện tháng công nhân và tọa đàm 130 năm ngày quốc tế lao động
Chương trình công tác Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên năm 2016

Chương trình công tác Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên năm 2016

 •   01/02/2016 03:42:00 AM
 •   Đã xem: 2876
 •   Phản hồi: 0
Giấy mời dự họp Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh lần 8 khóa X (mở rộng)

Giấy mời dự họp Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh lần 8 khóa X (mở rộng)

 •   26/01/2016 10:21:00 PM
 •   Đã xem: 2507
 •   Phản hồi: 0
Giấy mời dự "Tết sum vầy" năm 2016

Giấy mời dự "Tết sum vầy" năm 2016

 •   26/01/2016 10:16:00 PM
 •   Đã xem: 2218
 •   Phản hồi: 0
11 nhiệm vụ trọng tâm hoạt động Tuyên giáo công đoàn tỉnh Điện Biên năm 2016

11 nhiệm vụ trọng tâm hoạt động Tuyên giáo công đoàn tỉnh Điện Biên năm 2016

 •   11/01/2016 02:36:00 AM
 •   Đã xem: 2400
 •   Phản hồi: 0
Năm 2016, là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII, năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết XIII Đại hội Đảng bộ tỉnh
Thông báo: phân công nhiệm vụ Văn phòng Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh năm 2016

Thông báo: phân công nhiệm vụ Văn phòng Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh năm 2016

 •   04/01/2016 04:48:00 AM
 •   Đã xem: 3532
 •   Phản hồi: 0
Văn phòng Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức trong ban.
Phân công nhiệm vụ Ban Tài chính quý IV năm 2015

Phân công nhiệm vụ Ban Tài chính quý IV năm 2015

 •   16/12/2015 08:54:00 AM
 •   Đã xem: 3451
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện kế hoạch tổng kết công tác năm 2015 của cơ quan, đánh giá những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ được giao và xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2015, Ban Tài chính Phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ trong ban quí IV năm 2015 của Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh.

Các tin khác

Văn bản

92/CT-UBND

Chỉ thị số 92/CT-UBND về việc trích nộp kinh phí công đoàn

Thời gian đăng: 29/03/2023

lượt xem: 1069 | lượt tải:300

5440/QĐ-TLĐ

Quyết định số 5440/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2023

Thời gian đăng: 13/10/2022

lượt xem: 2641 | lượt tải:1158

65/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 65/HD-TLĐ hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2023

Thời gian đăng: 13/10/2022

lượt xem: 2108 | lượt tải:1020

5051/QĐ-TLĐ

Quyết định số 5051/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định chế độ chi tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam

Thời gian đăng: 05/08/2022

lượt xem: 4974 | lượt tải:2472

4290/QĐ-TLĐ

Quyết định số 4290/QĐ-TLĐ ngày 01/3/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định thu, chi, quản lý tài chính, tài sản tại Công đoàn cơ sở

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 14898 | lượt tải:9375

47/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 47/HD-TLĐ ngày 30/12/2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc thực hiện quy chế quản lý tài chính, tài sản công đoàn và chế độ kế toán đối với công đoàn cơ sở

Thời gian đăng: 23/05/2022

lượt xem: 5986 | lượt tải:3463

42/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 42/HD-TLĐ ngày 11/11/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc công khai tài chính, tài sản công đoàn

Thời gian đăng: 26/05/2022

lượt xem: 4946 | lượt tải:2038

38/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 38/HD-TLĐ về việc quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan công đoàn

Thời gian đăng: 31/05/2022

lượt xem: 2965 | lượt tải:1114

1076 /LĐLĐ

Công văn số 1076 /LĐLĐ V/v hưởng ứng tham gia Cuộc thi Sáng kiến Vì cộng đồng lần thứ IV

Thời gian đăng: 20/05/2021

lượt xem: 1940 | lượt tải:282

1077/LĐLĐ

Công văn số 1077/LĐLĐ V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Thời gian đăng: 20/05/2021

lượt xem: 1369 | lượt tải:273
Thống kê
 • Đang truy cập31
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm30
 • Hôm nay3,320
 • Tháng hiện tại137,533
 • Tổng lượt truy cập14,775,256
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây