Trang thông tin điện tử

Trang thông tin điện tử

Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên

Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng gia đình trong CNVCLĐ giai đoạn 2021-2016

Thứ ba - 29/06/2021 04:50
Ở giai đoạn nào, gia đình cũng luôn giữ vai trò là tế bào của xã hội, là động lực thúc đẩy sự phát triển xã hội - một trong những nhân tố quyết định sự hưng thịnh của Quốc gia. Nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của gia đình, thấm nhuần những lời dạy của Bác Hồ, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của vấn đề gia đình cũng như công tác nhà nước về gia đình.
      Ngày 28/6/2020, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Tiếp đó, ngày 4/5/2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg lấy ngày 28/6 hằng năm là Ngày Gia đình Việt Nam. Ngày Gia đình Việt Nam hằng năm là sự kiện văn hóa lớn nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam. Đó là dịp để các thành viên trong gia đình quan tâm đến nhau, xã hội quan tâm đến trẻ em, đồng thời cũng là dịp để các gia đình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình bền vững, hạnh phúc. Trong những năm qua công tác xây dựng gia đình trong CNVCLĐ được Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Công đoàn trong tỉnh triển khai, thực hiện tốt công tác xây dựng gia đình CNVCLĐ với chủ đề cụ thể từng năm, Tổ chức triển khai quán triệt nội dung Chỉ thị 49-CT/TW, ngày 21/2/2005 của Ban Bí thư về “Xây dựng gia đình thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”đến cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ nhằm nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước. Chỉ đạo các cấp công đoàn gắn việc xây dựng chương trình đời sống gia đình thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vào chương trình xây dựng hoạt động hàng năm. Các cấp Công đoàn chú trọng tuyên truyền về Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật hôn nhân và gia đình, Pháp lệnh dân số; phát động và đẩy mạnh việc xây dựng gia đình văn hóa, trong đó nhấn mạnh việc thực hiện tiêu chí bình đẳng giới trong gia đình; đa dạng hóa các loại hình tuyên truyền để nâng cao nhận thức của nam giới đối với các công việc gia đình như: tổ chức các buổi tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng, kiến thức nuôi dạy con; tổ chức hội nghị biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu vào dịp Ngày Gia đình Việt Nam (28/6); tổ chức hội thi “Kiến thức pháp luật và gia đình nữ CNVCLĐ”, “Gia đình điểm 10”, “Nữ công gia chánh”; thăm hỏi nữ CNVCLĐ nghèo vượt khó, tổ chức trao thưởng cho các cháu con CNVCLĐ đạt thành cao trong học tập nhân dịp 1/6, Trung thu... vận động nữ CNVCLĐ thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 6b-NQ/TLĐ, ngày 29/01/2011 của BCH Tổng Liên đoàn về công tác vận động nữ CNVCLĐ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước gắn với phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Phụ nữ tích cực học tập xây dựng gia đình hạnh phúc”; cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin -tự trọng -trung hậu -đảm đang”. Chú trọng tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ tổ chức tốt cuộc sống gia đình, nuôi dạy con ngoan, học giỏi; thực hiện tốt chính sách dân số KHHGĐ, hạn chế mức thấp nhất trường hợp sinh con thứ 3 trong CNVCLĐ; tích cực vận động mọi gia đình trong cơ quan, đơn vị tự nguyện, tự giác, tích cực thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn và phát huy văn hóa gia đình, thực hiện tốt chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam gắn với xây dựng những giá trị tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển; tích cực tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa được các cấp công đoàn quan tâm đẩy mạnh; tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ hưởng ứng tham gia phong trào, tạo nên sự chuyển biến về nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí của việc xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc, đáp ứng tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong xu thế hội nhập và phát triển. Xuất hiện nhiều mô hình xây dựng gia đình hạnh phúc trong CNVCLĐ, như: mô hình “Gia đình không có tệ nạn xã hội”, “Gia đình không có ma túy”, “Gia đình nhà giáo văn hóa”, “Gia đình ít con”, “Gia đình bình đẳng, tiến bộ,hạnh phúc”, “Gia đình hạnh phúc”, “Câu lạc bộ không sinh con thứ 3”... nhằm tạo sự giao lưu gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm về công tác, học tập, lao động sản xuất, giúp nhau xây dựng, vun đắp hạnh phúc gia đình, nuôi dạy con tốt, phê phán những biểu hiện không đúng, không lành mạnh trong đời sống gia đình; từ đó nâng cao đời sống tinh thần, sức khỏe thành viên trong gia đình CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh, góp phần tạo động lực thúc đẩy CNVCLĐ kế thừa, phát huy các giá trị, truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam xây dựng gia đình CNVCLĐ có tri thức, có sức khỏe, có lối sống văn hóa, năng động sáng tạo. Kết quả trong 5 năm qua, có trên 95% gia đình cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ đạt gia đình văn hóa và hàng trăm gia đình CNVCLĐ tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng;  phối hợp với các sở ban ngành liên quan tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức và kỹ năng tuyên truyền về công tác Dân số-KHHGĐ, chăm sóc sức khỏe sinh sản và bảo vệ bà mẹ trẻ em, về bình đẳng giới và nâng cao năng lực phòng chống bạo lực gia đình cho cán bộ chủ chốt công đoàn và cán bộ nữ công công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.
 
16 BÀI Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng gia đình trong CNVCLĐ giai đoạn 2021 2016 01
 
16 BÀI Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng gia đình trong CNVCLĐ giai đoạn 2021 2016 02
Gia đình đoàn viên Vương Thị Hoài giáo viên Trường Tiểu học Bế Văn Đàn được biểu dương gia đình tiêu biểu xuất sắc toàn quốc giai đoạn 2016-2020

      Kết quả đến nay, 100% cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp và cán bộ nữ công công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được tập huấn. Trên 95% gia đình CNVCLĐ được phổ biến, tuyên truyền và cam kết thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật về hôn nhân, gia đình, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình; xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Trên 95 % CNVCLĐ trước khi kết hôn được trang bị kiến thức cơ bản về gia đình, về sức khỏe sinh sản, tình dục trước hôn nhân, về phòng chống bạo lực gia đình thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt công đoàn, các lớp tuyên truyền, hội thi, nói chuyện chuyên đề ... do các cấp công đoàn tổ chức.
      Nhằm thực hiện tốt chức năng của tổ chức Công đoàn trong công tác chăm lo, nâng cao đời sống tinh thần cho CNVCLĐ, hàng năm thực hiện sự chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh, các cấp công đoàn đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện như: Ủng hộ quỹ "Mái ấm Công đoàn"; ủng hộ quỹ "Bảo trợ trẻ em", quỹ khuyến học, quỹ "Vì người nghèo"... số tiền hàng tỷ đồng. Kết quả 5 năm 2016-2020, nhân dịp Tết Nguyên đán, "Tháng công nhân", "Tháng ATVSLĐ" "Tháng hành động vì trẻ em", nhân dịp năm học mới, trung thu, tết thiếu niên nhi đồng... các cấp công đoàn trong tỉnh đã tổ chức trao 635 suất quà với số tiền 882 triệu đồng cho gia đình CNVCLĐ, con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn và làng trẻ SOS, Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Điện Biên. Nhân dịp năm học mới Liên đoàn Lao động tỉnh đã phối hợp với các nhóm từ thiện và các tổ chức xã hội trao 918 suất quà, 23.000 quyển vở, 3.500 chiếc cặp phao cứu sinh, hàng nghìn bộ quần áo, giầy dép cho trẻ em vùng sâu, vùng xa có hoàn cảnh khó khăn; khảo sát, xét hỗ trợ sửa chữa, xây mới 115 nhà ở "Mái ấm Công đoàn" số tiền 3.075 triệu đồng cho CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở tại các cấp công đoàn trong tỉnh. Kịp thời lĩnh và trao tiền lãi từ 03 sổ tiết kiệm (mỗi sổ = 10 triệu đồng) do Quỹ xã hội từ thiện “Tấm lòng vàng” Tổng LĐLĐ Việt Nam tài trợ tới 03 cháu con CNVCLĐ mồ côi cha, mẹ.
      Có thể nói, kết quả đạt được của công tác xây dựng gia đình thời kỳ CNH-HĐH đất nước trong những năm qua đã khẳng định sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của các cấp Công đoàn từ tỉnh đến cơ sở. Các hoạt động đã bám sát nhiệm vụ chính trị được giao và chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác gia đình cho CNVCLĐ; chú trọng việc tuyên truyền, vận động CNVCLĐ tổ chức tốt cuộc sống gia đình, nuôi dạy con ngoan, học giỏi; thực hiện tốt chính sách dân số KHHGĐ, xây dựng tình yêu lành mạnh, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng tiến bộ hạnh phúc, vận động mọi gia đình trong đơn vị thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa gia đình. Để ghi nhận những thành tích thời gian qua, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã Quyết định khen thưởng cho 18 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu giai đoạn 2016-2021.
      Phát huy những kết quả đã đạt được về công tác gia đình thời gian tới công đoàn các cấp trong tỉnh tiếp tục: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ về chính sách, pháp luật liên quan đến gia đình như: Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật hôn nhân và gia đình, luật bảo vệ chăm sóc, giáo dục trẻ em... Thông qua các buổi tọa đàm, nói chuyện chuyên đề cung cấp kiến thức và kỹ năng tổ chức tốt cuộc sống gia đình, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, thực hiện kế hoạch hoá gia đình...
      Vận động nữ CNVCLĐ tham gia và tổ chức hiệu quả phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" gắn với phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", phong trào "Phụ nữ tích cực học tập. lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện.
      Nâng cao nhận thức cho đoàn viên, CNVCLĐ về vai trò vị trí, trách nhiệm của gia đình trong việc thực hiện chính sách pháp luật về hôn nhân gia đình, bình đẳng giới. Tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn sự xâm nhập của các tệ nạn xã hội vào gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, xoá bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu trong hôn nhân và gia đình.
      Tổ chức gặp mặt biểu dương, khen thưởng gia đình CNVCLĐ tiêu biểu xuất sắc nhằm khuyến khích và nhân rộng các mô hình gia đình phát triển bền vững như: gia đình làm kinh tế giỏi, gia đình nhiều thế hệ sống chung mẫu mực, gia đình hiếu học, chăm sóc người cao tuổi, chăm sóc giáo dục trẻ em...Tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan tổ chức thực hiện tốt công tác gia đình trong CNVCLĐ.
      Với truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân; đội ngũ CNVCLĐ Điện Biên quyết tâm tích cực xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc, giữ gìn và phát huy những giá trị đạo đức tốt đẹp, thuần phong mỹ tục, đạo lý nhân văn của gia đình Việt Nam góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 33- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.


 
Lầu Hương - LĐLĐ tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản

92/CT-UBND

Chỉ thị số 92/CT-UBND về việc trích nộp kinh phí công đoàn

Thời gian đăng: 29/03/2023

lượt xem: 1059 | lượt tải:299

5440/QĐ-TLĐ

Quyết định số 5440/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2023

Thời gian đăng: 13/10/2022

lượt xem: 2630 | lượt tải:1155

65/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 65/HD-TLĐ hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2023

Thời gian đăng: 13/10/2022

lượt xem: 2095 | lượt tải:1016

5051/QĐ-TLĐ

Quyết định số 5051/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định chế độ chi tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam

Thời gian đăng: 05/08/2022

lượt xem: 4950 | lượt tải:2471

4290/QĐ-TLĐ

Quyết định số 4290/QĐ-TLĐ ngày 01/3/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định thu, chi, quản lý tài chính, tài sản tại Công đoàn cơ sở

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 14838 | lượt tải:9354

47/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 47/HD-TLĐ ngày 30/12/2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc thực hiện quy chế quản lý tài chính, tài sản công đoàn và chế độ kế toán đối với công đoàn cơ sở

Thời gian đăng: 23/05/2022

lượt xem: 5961 | lượt tải:3458

42/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 42/HD-TLĐ ngày 11/11/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc công khai tài chính, tài sản công đoàn

Thời gian đăng: 26/05/2022

lượt xem: 4894 | lượt tải:2026

38/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 38/HD-TLĐ về việc quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan công đoàn

Thời gian đăng: 31/05/2022

lượt xem: 2937 | lượt tải:1112

1076 /LĐLĐ

Công văn số 1076 /LĐLĐ V/v hưởng ứng tham gia Cuộc thi Sáng kiến Vì cộng đồng lần thứ IV

Thời gian đăng: 20/05/2021

lượt xem: 1928 | lượt tải:282

1077/LĐLĐ

Công văn số 1077/LĐLĐ V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Thời gian đăng: 20/05/2021

lượt xem: 1356 | lượt tải:273
Thống kê
  • Đang truy cập33
  • Hôm nay8,271
  • Tháng hiện tại110,820
  • Tổng lượt truy cập14,748,543
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây