Trang thông tin điện tử

Trang thông tin điện tử

Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên

Đoàn viên, CNVCLĐ Thành phố Điện Biên Phủ hướng tới Đại hội thi đua yêu nước trong CNVCLĐ tỉnh Điện Biên lần thứ V, năm 2020

Thứ ba - 16/06/2020 20:53
Sinh thời, Bác Hồ luôn coi trọng việc tổ chức, động viên phong trào thi đua yêu nước. Người coi đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của mọi thời kỳ cách mạng, bởi đó chính là nền tảng, là động lực của sự phát triển, là nhân tố quan trọng quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, bảo đảm cho sự phát triển bền vững của quốc gia, dân tộc. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quan tâm tạo điều kiện của chính quyền, chuyên môn, người sử dụng lao động, các cấp Công đoàn Thành phố luôn thực hiện tốt việc tổ chức phát động và triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ.
      Xác định ý nghĩa to lớn của phong trào thi đua yêu nước, các cấp công đoàn thành phố đã tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, CNVCLĐ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Công đoàn các cấp về công tác thi đua khen thưởng. Tranh thủ sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, sự phối hợp và tạo điều kiện của chính quyền, chuyên môn, người sử dụng lao động các cấp công đoàn căn cứ vào điều kiện cụ thể để đề ra mục tiêu, tiêu chuẩn, nội dung thi đua phù hợp với từng đối tượng, từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
 
01 Bài viết của LĐLĐ thành phố 01
CĐCS phối hợp với Ban Lãnh đạo công ty cổ phần Cấp nước Điện Biên tổ chức Đại hội cổ đông và Hội nghị người lao động năm 2020

      Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong CNVCLĐ là một trong những trọng tâm của phong trào thi đua mà các cấp công đoàn Thành phố phát động, triển khai thực hiện. Nội dung thi đua đã bám sát vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, thu hút được đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
      Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do các cấp Công đoàn Thành phố phát động, các CĐCS khối doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, cung cấp nước sạch đã có nhiều cố gắng trong việc mở rộng nâng cấp cải tạo hệ thống cấp nước; trong lĩnh vực Giao thông vận tải “Năng suất - Chất lượng - Hiệu quả - tuyệt đối an toàn”, “giữ xe tốt, lái xe an toàn”; trong lĩnh vực Xây dựng phát động phong trào thi đua “Lao động tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, hạ giá thành, tăng hiệu quả kinh doanh”. Qua đó đã nâng cao chất lượng, hoàn thành các công trình vượt thời gian so với kế hoạch đề ra.

 
01 Bài viết của LĐLĐ thành phố 02
Đoàn viên, CNLĐ CĐCS Công ty cổ phần Đường bộ 2 Điện Biên thực hiện tốt nhiệm vụ duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường.

      Phong trào xây dựng Người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” trong các cơ quan quản lý nhà nước, được cán bộ, công chức, viên chức tham gia có hiệu quả, tập trung nội dung cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng hiệu quả công việc, tham gia cải cách thủ tục hành chính Nhà nước. Tích cực tham mưu cho cấp ủy Đảng trong công tác lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương nhất là trong việc tiếp dân, giải quyết các vấn đề liên quan đến đời sống của nhân dân. Xây dựng cho đoàn viên, CNVCLĐ tác phong làm việc văn minh, lịch sự, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân.
      Trong lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo: Ban Chấp hành Công đoàn đã phối hợp với chuyên môn đẩy mạnh các phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; các cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo”, “Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”.
      Trong lĩnh vực Y tế: Các cơ sở thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên triển khai thực hiện công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, các chương trình Quốc gia về y tế, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, phát động các phong trào thi đua với các chuyên đề “Thực hiện tốt quy tắc ứng xử”, “ Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.
      Phong trào thi đua “Học tập nâng cao trình độ” luôn được các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Công đoàn quan tâm tạo điều kiện để cán bộ, CNVCLĐ tham gia học tập nâng cao trình độ lý luận chính tri, chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học…Với nhiều hình thức đào tạo như: Học tại chức, từ xa, bồi dưỡng, tập huấn, tổ chức các hội thi, cuộc thi, có 2.131lượt CNVCLĐ tham gia học tập, tập huấn, bồi dưỡng. Thông qua phong trào thi đua tỷ lệ CNVCLĐ có trình độ đại học, trên đại học được nâng lên đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ CNH - HĐH đất nước.
      Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” được Ban nữ các CĐCS công cụ thể hóa để phù hợp với từng lĩnh vực, ngành nghề, chuyên môn, nghiệp vụ và đã thực sự mang lại hiệu quả, trở thành phong trào thi đua sôi nổi được thực hiện thường xuyên. Thông qua phong trào thi đua đã góp phần xây dựng đội ngũ nữ CNVCLĐ yêu nước, có trình độ chuyên môn, năng động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có lối sống văn hóa và tấm lòng nhân hậu, làm tốt thiên chức người phụ nữ trong gia đình, là nhân tố giữ gìn và xây dựng gia đình "ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.
      Phong trào thi đua “Đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn” gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố chỉ đạo các CĐCS làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và hưởng ứng thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Vận động đoàn viên, CNVCLĐ, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ bằng tiền mặt, hỗ trợ xây dựng 07 ngôi nhà; giúp đỡ về cây, con giống, vật nuôi cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ... với tổng số tiền trên 500 triệu đồng; tổ chức 15 lớp tập huấn về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, bảo vệ thực vật, quản lý sinh vật ngoại lai... cho 658 hộ dân tại các tổ dân phố, bản. Thông qua phong trào thi đua đã có bước phát triển mới, bộ mặt vùng nông thôn được thay đổi tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của dân cư các vùng nông thôn được cải thiện rõ rệt, xóa đói giảm nghèo đạt kết quả, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
      Cùng với các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, học tập và công tác các hoạt động xã hội của công đoàn triển khai có hiệu quả. Trong 5 năm qua, CNVCLĐ Thành phố đã đóng góp xây dựng quỹ nhân đạo từ thiện, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì trẻ thơ, quỹ khuyến học, quỹ vì người nghèo... với tổng số tiền gần 5 tỷ đồng.
Với những kết quả đạt được của phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, 5 năm qua đã có 752 lượt tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động tiến tiến, 188 lượt tập thể đạt danh hiệu lao động xuất sắc; có 9.670 lượt cá nhân đạt danh hiệu lao động tiến tiến và 1.452 lượt cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Có 1.762 đề tài, sáng kiến được áp dụng trong việc lãnh đạo, quản lý, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại cơ sở.
      Công tác thi đua khen thưởng đã động viên, cổ vũ kịp thời các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc, thi đua và khen thưởng đã có sự gắn kết chặt chẽ, thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều nhân tố mới, nhiều điển hình tiên tiến xuất sắc. Đã có 06 tập thể được tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 02 tập thể và 44 cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 23 tập thể được tăng cờ thi đua của UBND tỉnh Điện Biên; 102 tập thể và 147 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen, gần 2.000 lượt tập thể và cá nhân được các ngành, đoàn thể tỉnh, thành phố và UBND các cấp tặng bằng khen, giấy khen.
      Có thể khẳng định, phong trào thi đua do các cấp Công đoàn Thành phố phát động trong thời gian qua đã khơi dậy tính tích cực chủ động, năng động, sáng tạo của CNVCLĐ trong các ngành, nghề, các lĩnh vực tham gia, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong phong trào thi đua yêu nước, khí thế sôi nổi trong lao động sản xuất, học tập và công tác. Thông qua đó, khẳng định rõ vai trò nòng cốt của CNVCLĐ trong phong trào thi đua yêu nước và đã thực sự trở thành nhân tố tích cực là nguồn lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của Thành phố phát triển./.


 
Hoàng Thái - LĐLĐ TP. Điện Biên Phủ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản

92/CT-UBND

Chỉ thị số 92/CT-UBND về việc trích nộp kinh phí công đoàn

Thời gian đăng: 29/03/2023

lượt xem: 1165 | lượt tải:324

5440/QĐ-TLĐ

Quyết định số 5440/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2023

Thời gian đăng: 13/10/2022

lượt xem: 2766 | lượt tải:1206

65/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 65/HD-TLĐ hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2023

Thời gian đăng: 13/10/2022

lượt xem: 2230 | lượt tải:1044

5051/QĐ-TLĐ

Quyết định số 5051/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định chế độ chi tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam

Thời gian đăng: 05/08/2022

lượt xem: 5101 | lượt tải:2547

4290/QĐ-TLĐ

Quyết định số 4290/QĐ-TLĐ ngày 01/3/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định thu, chi, quản lý tài chính, tài sản tại Công đoàn cơ sở

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 16042 | lượt tải:9839

47/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 47/HD-TLĐ ngày 30/12/2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc thực hiện quy chế quản lý tài chính, tài sản công đoàn và chế độ kế toán đối với công đoàn cơ sở

Thời gian đăng: 23/05/2022

lượt xem: 6288 | lượt tải:3679

42/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 42/HD-TLĐ ngày 11/11/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc công khai tài chính, tài sản công đoàn

Thời gian đăng: 26/05/2022

lượt xem: 5336 | lượt tải:2230

38/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 38/HD-TLĐ về việc quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan công đoàn

Thời gian đăng: 31/05/2022

lượt xem: 3174 | lượt tải:1226

1076 /LĐLĐ

Công văn số 1076 /LĐLĐ V/v hưởng ứng tham gia Cuộc thi Sáng kiến Vì cộng đồng lần thứ IV

Thời gian đăng: 20/05/2021

lượt xem: 2034 | lượt tải:292

1077/LĐLĐ

Công văn số 1077/LĐLĐ V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Thời gian đăng: 20/05/2021

lượt xem: 1447 | lượt tải:285
Thống kê
  • Đang truy cập47
  • Hôm nay4,676
  • Tháng hiện tại180,621
  • Tổng lượt truy cập15,100,678
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây