Trang thông tin điện tử

Trang thông tin điện tử

Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên

Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh lần thứ 8, khóa XI, nhiệm kỳ 2018-2023

Thứ bảy - 10/07/2021 10:31
Ngày 09/7/2021, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2018-2023 tổ chức Hội nghị lần thứ 8 (mở rộng). Dự và chỉ đạo Hội nghị có Đ/c Mùa A Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo UBMT Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh, Lãnh đạo Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Thi đua khen thưởng tỉnh; các đ/c Ủy viên Ban Chấp hành và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh. Chủ tịch (phó chủ tịch) các CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh; đ/c Trưởng, phó các Ban LĐLĐ tỉnh.
      Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Thanh Hà - Tỉnh ủy viên, ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, thảo luận, đóng góp ý kiến tham gia cho các nội dung quan trọng tại Hội nghị, nhất là các giải pháp, đề xuất cho phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.
 
Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh lần thứ 9 01
Đ/c Lê Thanh Hà - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị (ảnh Đặng Sang)

      Đánh giá kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021, Công đoàn toàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Ban Thường vụ đã xây dựng chương trình công tác, tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đề ra; tập trung nguồn lực và tăng cường công tác phối hợp với các sở, ngành có liên quan trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động. Quan tâm đến các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, CNVCLĐ; tổ chức “Tết Sum vầy”, chương trình phúc lợi cho đoàn viên, “Chất lượng bữa ăn ca”, quỹ “Mái ấm Công đoàn”, kịp thời thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ đoàn viên; người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên... Công tác tuyên truyền có nhiều đổi mới, nội dung, hình thức phù hợp với từng đơn vị, đặc biệt làtuyên truyền, vận động, tham gia bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; hoạt động “Tháng công nhân” với nhiều nội dung thiết thực hướng tới đoàn viên và CNLĐ. Các hoạt động văn hóa, thể thao, nâng cao đời sống tinh thần cho CNVCLĐ được tổ chức ở các cấp công đoàn. Các phong trào thi đua, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến được đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ hưởng ứng. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh được triển khai đồng bộ. Hoạt động nữ công, UBKT, quản lý tài chính, tài sản Công đoàn đã bám sát chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của nhà nước và của Tổng Liên đoàn...
      Phát biểu chỉ đạo Hội nghị Đ/c Mùa A Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đã nhấn mạnh một số nội dung đề nghị các cấp công đoàn trong tỉnh cần tập trung thực hiện trong thời gian tới như sau:

 
Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh lần thứ 9 02
Đ/c Mùa A Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị (ảnh Đặng Sang)
 
      Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyên phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước tới đoàn viên công đoàn và người lao động, trọng tâm là Luật lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế.... Tuyên truyền, triển khai tực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngắn với thực hiện nghiêm Chỉ thị số 08/CT-TU ngày 30/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, nhất là tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh có nhiều công nhân, người lao động.
      Hai là, tập trung khắc phục tình trạng “Hành chính hóa” trong hoạt động công đoàn, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các cấp công đoàn, hướng mạnh về cơ sở theo phương châm: “Lấy công đoàn cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu, lấy đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động làm đối tượng vận động”.
      Ba là, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, người lao động, gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Nâng cao chất lượng phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao, xây dựng đời sống văn hóa trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp... đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc.
      Bốn là, tập trung cụ thể hóa mục tiêu về phát triển đảng viên, tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước của Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 07/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, góp phần củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, giai đoạn 2021-2025, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, bám sát các mục tiêu nhiệm vụ của Đề án phát triển đảng viên, tổ chức Đảng, đồng thời phát triển tổ chức công đoàn, phát triển đoàn viên công đoàn trong các đơn vị kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019 - 2025 để tập trung lãnh đạo, phát huy vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên công đoàn và lao động.
      Năm là, nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham gia vào các văn bản dự thảo sửa đổi, bổ sung về chế độ, chính sách đối với công nhân, viên chức và lao động. Phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến công nhân, viên chức và lao động; kiến nghị với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét giải quyết các vụ việc khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên công đoàn và công nhân, lao động.
      Sáu là, Chăm lo xây dựng và phát triển các tổ chức công đoàn và đoàn viên, nhất là trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước theo tinh thần Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 28/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước.
      Bảy là, Quan tâm kiện toàn tổ chức, bộ máy công đoàn các cấp. Tập trung củng cố, kiện toàn công đoàn cơ sở yếu kém; Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ chuyên trách công đoàn các cấp, nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ, làm chuyển biến nhận thức của các cấp ủy Đảng về công tác Công đoàn trong tình hình mới.

 
Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh lần thứ 9 03
Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên BCH LĐLĐ tỉnh khóa XI (ảnh Đặng Sang)
 
Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh lần thứ 9 04
Trao bằng khen của BCH LĐLĐ tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền cuộc Bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (ảnh Đặng Sang)
 
Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh lần thứ 9 05
Trao bằng khen của BCH LĐLĐ tỉnh cho các gia đình CNVCLĐ tiêu biểu giai đoạn 2016-2020. (ảnh Đặng Sang)
 
      Tại Hội nghị Ban Chấp hành đã bầu bổ sung 02 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2018-2023; trao Bằng khen của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh cho: 06 tập thể, 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền cuộc Bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026;  18 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu giai đoạn 2016-2020.

 
Tuấn Vũ - Văn phòng LĐLĐ tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản

92/CT-UBND

Chỉ thị số 92/CT-UBND về việc trích nộp kinh phí công đoàn

Thời gian đăng: 29/03/2023

lượt xem: 1165 | lượt tải:324

5440/QĐ-TLĐ

Quyết định số 5440/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2023

Thời gian đăng: 13/10/2022

lượt xem: 2764 | lượt tải:1205

65/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 65/HD-TLĐ hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2023

Thời gian đăng: 13/10/2022

lượt xem: 2228 | lượt tải:1044

5051/QĐ-TLĐ

Quyết định số 5051/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định chế độ chi tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam

Thời gian đăng: 05/08/2022

lượt xem: 5098 | lượt tải:2546

4290/QĐ-TLĐ

Quyết định số 4290/QĐ-TLĐ ngày 01/3/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định thu, chi, quản lý tài chính, tài sản tại Công đoàn cơ sở

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 16029 | lượt tải:9830

47/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 47/HD-TLĐ ngày 30/12/2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc thực hiện quy chế quản lý tài chính, tài sản công đoàn và chế độ kế toán đối với công đoàn cơ sở

Thời gian đăng: 23/05/2022

lượt xem: 6286 | lượt tải:3679

42/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 42/HD-TLĐ ngày 11/11/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc công khai tài chính, tài sản công đoàn

Thời gian đăng: 26/05/2022

lượt xem: 5327 | lượt tải:2228

38/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 38/HD-TLĐ về việc quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan công đoàn

Thời gian đăng: 31/05/2022

lượt xem: 3171 | lượt tải:1226

1076 /LĐLĐ

Công văn số 1076 /LĐLĐ V/v hưởng ứng tham gia Cuộc thi Sáng kiến Vì cộng đồng lần thứ IV

Thời gian đăng: 20/05/2021

lượt xem: 2034 | lượt tải:292

1077/LĐLĐ

Công văn số 1077/LĐLĐ V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Thời gian đăng: 20/05/2021

lượt xem: 1445 | lượt tải:285
Thống kê
  • Đang truy cập29
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm24
  • Hôm nay5,522
  • Tháng hiện tại173,756
  • Tổng lượt truy cập15,093,813
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây