Trang thông tin điện tử

Trang thông tin điện tử

Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên

LĐLĐ tỉnh Điện Biên và Hội LHPN tỉnh: Phối hợp tổ chức hoạt động trong nữ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ.

Thứ tư - 13/11/2019 05:29
Thực hiện Chương trình phối hợp Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên với Ban thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về tổ chức các hoạt động trong nữ cán bộ, công chức, viên chức và công nhân lao động giai đoạn 2013- 2018. 2 ngành đã cụ thể hóa trong kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác hàng năm và kế hoạch phối hợp triển khai các chuyên đề trong nữ cán bộ, công chức, viên chức và công nhân lao động và đạt được những kết quả hơn mong đợi.
      Theo đó, Ban Thường vụ hai ngành đã tích cực chỉ đạo Công đoàn và Hội Phụ nữ các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng, Công đoàn, Hội phụ nữ các cấp. Đặc biệt là Nghị quyết số 20/NQ-TW của BCH Trung ương về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”, Nghị quyết số 11/NQ-TW của Bộ chính trị về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước...
      Kết quả, Ban thường vụ 2 ngành đã tổ chức tuyên truyền cho 136.420 lượt nữ CNVCLĐ tham gia; tổ chức 01 hội nghị biểu dương cán bộ nữ công Công đoàn cơ sở tiêu biểu; 01 hội nghị biểu dương gia đình nữ CNVCLĐ tiêu biểu xuất sắc; tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ "Về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước" và Chỉ thị số 03/CT-TLĐ về phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CNVCLĐ; cấp phát 1.190 cuốn sổ tay công tác nữ công, trên 500 tờ rơi với nội dung cha mẹ có con vị thành niên cần biết, 2000 bộ tài liệu quy định về chế độ, chính sách đối với lao động nữ cho nữ CNVCLĐ...
 
26 BÀI PHỐI HỢP VỚI PHỤ NỮ
Quang cảnh Hội nghị tổng kết 5 năm Chương trình phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh Điện Biên và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh giai đoạn 2013- 2018 (ảnh Đ.S)
 
      Cơ quan 2 ngành cũng phối hợp tham gia xây dựng tổ chức Hội phụ nữ, Ban Nữ công các cấp và xây dựng đội ngũ cán bộ. Hiện, hệ thống Công đoàn tỉnh Điện Biên hiện nay có 10 Liên đoàn Lao động huyện, thị xã, thành phố, 03 Công đoàn ngành và 21 Công đoàn cơ sở trực thuộc. Tổng số CĐCS trong toàn tỉnh là 1.061 CĐCS, với số nữ CNVCLĐ là 18.180/35.749 người chiếm 48,71%, sinh hoạt tại 13 Ban nữ công quần chúng cấp trên trực tiếp cơ sở, 567 Ban nữ công quần chúng công đoàn cơ sở, 327 tổ nữ công, với 1.984 cán bộ nữ làm công tác nữ công. Nữ CNVCLĐ tham gia ở tất cả các lĩnh vực công tác, ngành, nghề trên địa bàn tỉnh, một số ngành lao động nữ chiếm tỷ lệ cao như: ngành Giáo dục trên 65,6%, ngành Y tế 63,7%...
      Hàng năm 100% cán bộ chuyên trách công đoàn là nữ được tạo điều kiện bồi dưỡng, đào tạo nâng cao về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác công đoàn (đạt chỉ tiêu chương trình hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2010-2015 đề ra); 75/82 cán bộ Ban Nữ công cấp trên cơ sở có trình độ cao đẳng, đại học trở lên, đạt 91,46% (vượt 21,46% so với chỉ tiêu trong Chương trình hành động về bình đẳng giới 70%).
      Ban Thường vụ hai ngành luôn quan tâm việc cụ thể hóa nội dung và đổi mới hình thức hoạt động phù hợp với từng đối tượng; gắn công tác củng cố, kiện toàn về tổ chức bộ máy với đào tạo, bồi dưỡng, cung cấp kiến thức và kỹ năng về nghiệp vụ công tác nữ công, chương trình công tác vận động nữ CNVCLĐ trong tình hình mới: trong 5 năm đã tổ chức 36 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác nữ công, vì sự tiến bộ phụ nữ, giới, bình đẳng giới cho 1.820 cán bộ nữ công công đoàn các cấp trên đạt 85,7% Ban nữ công quần chúng hoạt động đạt khá trở lên, không có Ban nữ công quần chúng hoạt động yếu kém.
Hai ngành đã chủ động tham mưu đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền về quan tâm tới công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ nữ; giới thiệu nữ cán bộ, công chức, viên chức và công nhân lao động ưu tú để kết nạp Đảng.
      Trong lĩnh vực hành chính sự nghiệp, nữ cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý, đã thực hiện phong trào thi đua "Giỏi việc nước" gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức: “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu", "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" các phong trào chuyên ngành đều được các cơ quan, đơn vị, các cấp Công đoàn triển khai thực hiện sâu rộng, toàn diện.
      Nữ CBCC khối Đảng, Đoàn thể tăng cường các hoạt động tham gia kiểm tra, giám sát bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho CNVCLĐ và nhân dân. Chủ động khai thác các nguồn vốn trong và ngoài nước số tiền trên 100 tỉ đồng, giải quyết cho trên 30 ngàn lượt phụ nữ nghèo vay phát triển kinh tế, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động góp phần nâng cao đời sống nhân dân.
      Nữ CNVCLĐ trong các lĩnh vực: Tài chính, Kho bạc, Bảo hiểm xã hội, Văn hóa, thông tin, báo chí tuyên truyền, Tư pháp, Tòa án, Viện kiểm sát…, chủ động tham mưu, triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả, chất lượng các nội dung, công việc được đảm nhiệm. Chú trọng công tác lập kế hoạch, cấp phát vốn, quyết toán các nguồn thu, chi đúng, đủ, kịp thời theo quy định của luật ngân sách, quản lý tốt các nguồn vốn, nghiêm chỉnh chấp hành luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đảm bảo chế độ chính sách quy định.
      Trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, nữ đã dám nghĩ, dám làm, tích cực nghiên cứu đưa ra những sáng kiến, đề tài được áp dụng vào sản xuất, công tác góp phần giảm nhẹ sức lao động, tăng năng suất, đẩy mạnh tiến độ công trình hoàn thành trước thời gian, làm lợi cho doanh nghiệp hàng trăm triệu đồng. Tích cực nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất các loại giống cây trồng, vật nuôi cho năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao.
      Kết quả, tỷ lệ nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu thi đua Lao động giỏi, chiến sỹ thi đua các cấp, "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" hàng năm đạt từ 85% trở lên. Trong 5 năm đã có hàng chục nữ CNVCLĐ được Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ tặng Huân chương lao động hạng III và bằng khen, hàng ngàn lượt tập thể, cá nhân nữ CNVCLĐ được tổ chức Đảng, lãnh đạo chuyên môn từ Trung ương đến địa phương tặng thưởng bằng khen, giấy khen. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: tặng 04 cờ thi đua, 22 bằng khen cho tập thể và cá nhân, biểu dương khen thưởng 02 Trưởng Ban nữ công Công đoàn cơ sở tiêu biểu xuất sắc.
      Liên đoàn Lao động tỉnh: tặng 05 cờ thi đua, 187 bằng khen cho tập thể  và cá nhân, tặng bằng khen cho 30 gia đình nữ CNVCLĐ tiêu biểu xuất sắc 5 năm 2011 - 2015; biểu dương khen thưởng 17 cán bộ nữ công Công đoàn cơ sở có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong hoạt động nữ công công đoàn; 10 nữ cán bộ, CNVCLĐ tiêu biểu được Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015...
      Liên đoàn lao động tỉnh phối hợp liên ngành kiểm tra tại 23 lượt doanh nghiệp qua kiểm tra đa số các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện trang cấp thiết bị phòng hộ lao động và dụng cụ bảo hộ lao động cá nhân, người lao động (trong đó lao động nữ) được phổ biến quán triệt về An toàn vệ sinh lao động. Công tác vệ sinh môi trường lao động được đảm bảo sạch sẽ, thoáng mát, hợp vệ sinh. Văn phòng tư vấn pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh đã tư vấn cho gần 255 lượt nữ CNVCLĐ hỏi về chế độ chính sách đối với lao động nữ như: Hợp đồng lao động, tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN, trợ cấp thôi việc, chế độ ốm đau, thai sản, chính sách tinh giảm biên chế...
      Đã tổ chức trao 635 suất quà với số tiền 882 triệu động cho nữ CNVCLĐ, con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn và làng trẻ SOS, Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Điện Biên. Nhân dịp năm học mới Liên đoàn Lao động tỉnh đã phối hợp với các nhóm từ thiện và các tổ chức xã hội trao 918 suất quà, 23.000 quyển vở, 3.500 chiếc cặp phao cứu sinh, hàng nghìn bộ quần áo, giầy dép cho trẻ em vùng sâu, vùng xa có hoàn cảnh khó khăn.
      Từ nguồn vốn thu hồi các dự án đến hạn và vốn từ tài chính công đoàn tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã xét duyệt cho 42 hộ gia đình nữ CNVCLĐ được vay vốn, với số tiền 480 triệu, giải quyết việc làm cho 52 lao động, với thu nhập bình quân 1,5 đến 2 triệu đồng/hộ/tháng; hỗ trợ xây mới và sửa chữa 30 nhà ở "Mái ấm Công đoàn" số tiền trên tỉ đồng (1.015 triệu đồng)...
      Bên cạnh những kết quả đạt được, một số hoạt động giữa hai ngành chưa rõ nét, chưa hiệu quả.Việc phát hiện, biểu dương điển hình tập thể và cá nhân nữ cán bộ, công chức, viên chức và công nhân lao động tích cực trong các phong trào thi đua còn hạn chế. Công tác tham mưu, đề xuất với các cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác cán bộ nữ còn hạn chế, tỉ lệ cán bộ nữ lãnh đạo quản lý còn thấp. Việc phối hợp tổ chức thành lập đoàn kiểm tra Công đoàn và Hội phụ nữ các cấp triển khai thực hiện Chương trình phối hợp, tổ chức các hoạt động trong nữ cán bộ, công chức, viên chức và công nhân lao động ở cơ sở chưa thực hiện.
      Do vậy, trong giai đoạn 2019 - 2023, để đẩy mạnh hoạt động công tác nữ công cần thực hiện nghị quyết đại hội Thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh, Đại hội phụ nữ tỉnh khóa XI; tiếp tục thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; Nghị quyết 06b/NQ-TLĐ của Tổng Liên đoàn về "Công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước".
      Phối hợp tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Công đoàn Việt Nam lần thứ XII; Nghị quyết Công đoàn tỉnh Điện Biên lần thứ XI; Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Điện Biên lần thứ XI; cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Công đoàn, Đại hội phụ nữ các cấp phù hợp với hoạt động của ban, tổ nữ công công đoàn các cấp.
      Phối hợp kiểm tra việc thực hiện Chương trình phối hợp giữa hai ngành của LĐLĐ, Hội phụ nữ các huyện, thị xã, thành phố; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước liên quan đến lao động nữ. Chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của lao động nữ và trẻ em; quan tâm về việc làm, thu nhập, BHXH, BHYT, nhà ở, sinh hoạt văn hóa, tinh thần; đẩy mạnh các hoạt động xã hội trong nữ cán bộ, công chức, viên chức và công nhân lao động.


 
Trần Nga - LĐLĐ tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN
Văn bản

92/CT-UBND

Chỉ thị số 92/CT-UBND về việc trích nộp kinh phí công đoàn

Thời gian đăng: 29/03/2023

lượt xem: 471 | lượt tải:198

5440/QĐ-TLĐ

Quyết định số 5440/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2023

Thời gian đăng: 13/10/2022

lượt xem: 1618 | lượt tải:962

65/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 65/HD-TLĐ hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2023

Thời gian đăng: 13/10/2022

lượt xem: 1269 | lượt tải:771

5051/QĐ-TLĐ

Quyết định số 5051/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định chế độ chi tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam

Thời gian đăng: 05/08/2022

lượt xem: 3840 | lượt tải:2262

4290/QĐ-TLĐ

Quyết định số 4290/QĐ-TLĐ ngày 01/3/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định thu, chi, quản lý tài chính, tài sản tại Công đoàn cơ sở

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 12036 | lượt tải:7677

47/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 47/HD-TLĐ ngày 30/12/2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc thực hiện quy chế quản lý tài chính, tài sản công đoàn và chế độ kế toán đối với công đoàn cơ sở

Thời gian đăng: 23/05/2022

lượt xem: 4066 | lượt tải:2413

42/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 42/HD-TLĐ ngày 11/11/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc công khai tài chính, tài sản công đoàn

Thời gian đăng: 26/05/2022

lượt xem: 2966 | lượt tải:1388

38/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 38/HD-TLĐ về việc quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan công đoàn

Thời gian đăng: 31/05/2022

lượt xem: 1321 | lượt tải:583

1076 /LĐLĐ

Công văn số 1076 /LĐLĐ V/v hưởng ứng tham gia Cuộc thi Sáng kiến Vì cộng đồng lần thứ IV

Thời gian đăng: 20/05/2021

lượt xem: 819 | lượt tải:238

1077/LĐLĐ

Công văn số 1077/LĐLĐ V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Thời gian đăng: 20/05/2021

lượt xem: 722 | lượt tải:234
Thống kê
  • Đang truy cập26
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm22
  • Hôm nay3,382
  • Tháng hiện tại3,382
  • Tổng lượt truy cập13,000,217
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây