Trang thông tin điện tử

Trang thông tin điện tử

Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên

Thông báo: phân công nhiệm vụ Văn phòng Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh năm 2016

Thứ hai - 04/01/2016 04:48
Văn phòng Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức trong ban.
Thông báo: phân công nhiệm vụ Văn phòng Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh năm 2016
LĐLĐ TỈNH ĐIỆN BIÊN
VP ỦY BAN KIỂM TRA
 
   
 
Số:      /TB - KTr
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
   
 
Điện Biên, ngày   tháng   năm  2016
 
THÔNG BÁO
V/v phân công nhiệm vụ Văn phòng Ủy ban kiểm tra
 Liên đoàn lao động tỉnh Năm 2016
 
          Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Chương trình công tác năm 2016 của Ủy ban kiểm tra của LĐLĐ tỉnh.
          Văn phòng Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức trong ban như sau:
         
          1. Đồng chí Nguyễn Quốc Ân: Ủy viên Ban thường vụ - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh
          Phụ trách chung, chịu trách nhiệm mọi hoạt động của Ủy ban kiểm tra trước Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh và Ủy ban kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
        Phụ trách công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của CNVCLĐ, cán bộ đoàn viên Công đoàn.
Tham mưu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ra quyết định thành lập Đoàn kiểm tra,  xây dựng kế hoạch, thông báo nội dung kiểm tra tại các cấp công đoàn.
          Giải quyết những công việc đột xuất khi được lãnh đạo, thủ trưởng cơ quan phân công.
Phối hợp các ban chuyên môn giải quyết công việc đột xuất khi BTV giao
          2. Đồng chí Nguyễn Thị Diện:  Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh
Trực tiếp phụ trách công tác kiểm tra việc sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế Công đoàn, kiểm tra việc chấp hành điều lệ Công đoàn Việt Nam, Công đoàn cấp trên cơ sở và Công đoàn cơ sở.
          Xây dựng kế hoạch, chương trình đi kiểm tra cơ sở tháng, quý theo chương trình công tác của Uỷ ban kiểm tra năm 2015.
          Điều hành công việc của ban khi đồng chí Chủ nhiệm đi công tác ủy quyền.
          Chịu sự phân công của đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra.
          Tham gia những việc đột xuất khi có yêu cầu của Ban thường vụ
          3. Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt: Chuyên viên văn phòng Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh
          Phụ trách công tác văn phòng của văn phòng Ủy ban kiểm tra.
          Xây dựng báo cáo văn phòng UBKT: Tháng, quý, sơ kết, tổng kết năm
          Xây dựng chương trình, kế hoạch Hội nghị sơ kết, tổng kết hoạt động UBKT
         Soạn thảo văn bản hướng dẫn các cấp CĐCS tổng hợp số liệu, xây dựng báo cáo hoạt động Ủy ban kiểm tra CĐ các cấp 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm.
        - Tổng hợp số liệu và xây dựng báo cáo hoạt động Ủy ban kiểm tra CĐ các cấp 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm.
       - Xây dựng Báo cáo phòng, chống tham nhũng: Tháng, Quý, sơ kết tổng kết năm.
       - Tham gia công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của CNVCLĐ, cán bộ đoàn viên Công đoàn, tham gia đi cơ sở khi đồng chí Chủ nhiệm UBKT phân công, Chịu sự phân công của đồng chí Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra
          4. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc: Chuyên viên VP Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh
          Theo dõi công văn đi, công văn đến của VP Ủy ban kiểm tra, chấm công của cán bộ trong ban.
          Cùng phối hợp với đồng chí Nguyệt soạn thảo các báo cáo của ban
          Tham gia đi cơ sở khi đồng chí Chủ nhiệm UBKT phân công.
          Chịu sự phân công của đồng chí Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra.
         Các đồng chí khi được phân công nhiệm vụ và nhận thông tin trước khi triển khai và sau khi thực hiện xong phải báo cáo với đồng chí Chủ nhiệm UBKT.
         Trên đây là phân công nhiệm vụ cho cán bộ văn phòng Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh năm 2016. Căn cứ chương trình công tác của Ủy ban kiểm tra, của từng cán bộ, công chức và tình hình thực tế, yêu cầu của Ban Thường vụ, Thủ trưởng cơ quan, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, Ủy ban kiểm tra sẽ điều chỉnh, bổ sung chương trình công tác kịp thời, phù hợp với kế hoạch hoạt động của Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra, cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh.
 
 Nơi nhận:
- 3 đồng chí lãnh đạo (b/c);
- Các đ/c VPUBKT;
- Các ban chuyên môn;
- Lưu VP - KTr
 
TM. ỦY BAN KIỂM TRA
Chủ nhiệm
 
 
 
 
 
Nguyễn Quốc Ân
 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản

92/CT-UBND

Chỉ thị số 92/CT-UBND về việc trích nộp kinh phí công đoàn

Thời gian đăng: 29/03/2023

lượt xem: 1059 | lượt tải:299

5440/QĐ-TLĐ

Quyết định số 5440/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2023

Thời gian đăng: 13/10/2022

lượt xem: 2630 | lượt tải:1155

65/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 65/HD-TLĐ hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2023

Thời gian đăng: 13/10/2022

lượt xem: 2095 | lượt tải:1016

5051/QĐ-TLĐ

Quyết định số 5051/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định chế độ chi tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam

Thời gian đăng: 05/08/2022

lượt xem: 4952 | lượt tải:2471

4290/QĐ-TLĐ

Quyết định số 4290/QĐ-TLĐ ngày 01/3/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định thu, chi, quản lý tài chính, tài sản tại Công đoàn cơ sở

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 14839 | lượt tải:9354

47/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 47/HD-TLĐ ngày 30/12/2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc thực hiện quy chế quản lý tài chính, tài sản công đoàn và chế độ kế toán đối với công đoàn cơ sở

Thời gian đăng: 23/05/2022

lượt xem: 5961 | lượt tải:3458

42/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 42/HD-TLĐ ngày 11/11/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc công khai tài chính, tài sản công đoàn

Thời gian đăng: 26/05/2022

lượt xem: 4898 | lượt tải:2028

38/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 38/HD-TLĐ về việc quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan công đoàn

Thời gian đăng: 31/05/2022

lượt xem: 2940 | lượt tải:1112

1076 /LĐLĐ

Công văn số 1076 /LĐLĐ V/v hưởng ứng tham gia Cuộc thi Sáng kiến Vì cộng đồng lần thứ IV

Thời gian đăng: 20/05/2021

lượt xem: 1928 | lượt tải:282

1077/LĐLĐ

Công văn số 1077/LĐLĐ V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Thời gian đăng: 20/05/2021

lượt xem: 1357 | lượt tải:273
Thống kê
  • Đang truy cập46
  • Hôm nay3,334
  • Tháng hiện tại111,276
  • Tổng lượt truy cập14,748,999
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây