Trang thông tin điện tử

Trang thông tin điện tử

Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên

Nâng cao chất lượng công tác Nữ công trong hoạt động Công đoàn

Thứ ba - 31/03/2020 05:57
Công tác Nữ công là nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động của tổ chức Công đoàn. Những năm qua, vai trò của công tác Nữ công ngày càng được khẳng định trong việc tuyên truyền, vận động Nữ cán bộ, công nhân viên chức, lao động (CNVCLĐ) và chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho lao động Nữ.
      Hiện nay hệ thống Công đoàn tỉnh Điện Biên có 10 Liên đoàn Lao động huyện, thị xã, thành phố, 03 Công đoàn ngành và 21 Công đoàn cơ sở trực thuộc. Tổng số CĐCS trong toàn tỉnh là 1.042 CĐCS, với số nữ CNVCLĐ là 17.120/33.473 người chiếm 51,1%, 585 Ban nữ công quần chúng Công đoàn cơ sở, 327 tổ nữ công, với 1.617 cán bộ nữ làm công tác Nữ công. Nữ CNVCLĐ tham gia ở tất cả các lĩnh vực công tác, ngành, nghề trên địa bàn tỉnh, một số ngành lao động nữ chiếm tỷ lệ cao như: ngành Giáo dục trên 65,6%, ngành Y tế 63,7%...
 
07 BÀI NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC NỮ CÔNG CÔNG ĐOÀN
Đồng chí Lê Thanh Bình - Chủ tịch UBND huyện Tủa Chùa tặng hoa chúc mừng nhân Kỷ niệm Ngày 08/3 cho nữ cán bộ, đoàn viên CĐCS Văn phòng HĐND-UBND huyện Tủa Chùa

      Xuất phát từ nguyện vọng, nhu cầu thực tế của Nữ CNVCLĐ, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã luôn đổi mới nội dung và phương thức hoạt động Nữ công, thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động của Ban Nữ công quần chúng Công đoàn các cấp, tạo điều kiện để tổ chức tốt các hoạt động về giới trong Nữ CNVCLĐ. 100% cán bộ Nữ công chuyên trách và cán bộ Nữ công bán chuyên đã được tập huấn nghiệp vụ công tác Nữ công, các chuyên đề về giới, bình đẳng giới, về công tác gia đình, công tác DS/SKSS/KHHGĐ. Qua đó đã thực hiện tốt công tác vận động Nữ CNVCLĐ và thu được những kết quả đáng khích lệ. Công tác tuyên truyền, giáo dục và đẩy mạnh phong trào thi đua trong Nữ CNVCLĐ được coi là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác vận động Nữ CNVCLĐ, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt những nội dung liên quan đến lao động nữ và trẻ em, giáo dục chuẩn mực đạo đức của Phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH, HĐH đất nước; Cùng lúc phải thực hiện hai vai trò, hai nhiệm vụ lớn, Nữ CNVCLĐ là lực lượng lao động có nhiều đóng góp vào sự phát triển của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Trong gia đình, nữ CNVCLĐ vừa là người vợ, người mẹ, người thầy đầu tiên của con, có vai trò quan trọng trong tổ chức cuộc sống gia đình, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc..
      Cùng với đó, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã chủ động phối hợp cùng với các Sở, ngành liên quan tiến hành hàng trăm cuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ, kiến nghị và giải quyết những trường hợp vi phạm hoặc không thực hiện đúng quy định của pháp luật về chính sách với lao động nữ; đề nghị với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quan tâm tới đời sống, việc làm, cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho lao động nữ, đồng thời tạo điều kiện cho lao động nữ được học tập, nâng cao tay nghề, chuyên môn, nghiệp vụ. Các cấp Công đoàn trong tỉnh đã phối hợp tốt với cơ quan BHXH trong việc giám sát, trao đổi thông tin về việc thực hiện chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho lao động Nữ tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Năm 2019 các cấp Công đoàn trong tỉnh đã tổ chức 15 lớp tập huấn nghiệp vụ công đoàn lồng ghép tuyên truyền về chế độ chính sách pháp luật Lao động, Luật BHXH sửa đổi, Luật BHYT, Bộ Luật Công đoàn... cho 1.383 lượt Nữ CNVCLĐ tham gia.
      Hàng năm Công đoàn đã phối hợp với chuyên môn tổ chức cho Nữ CNVCLĐ đăng ký danh hiệu thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", đăng ký thực hiện các đề tài khoa học, sáng kiến kinh nghiệm, hợp lý hóa sản xuất. Đã có hàng trăm công trình, sản phẩm, hàng nghìn đề tài khoa học, sáng kiến kinh nghiệm được đăng ký thực hiện do Nữ CNVCLĐ đảm nhận hoặc tham gia thực hiện, đề xuất và ứng dụng vào sản xuất, công tác quản lý có giá trị làm lợi hàng trăm triệu đồng.
      Phát huy truyền thống lá lành đùm lá rách, tương thân tương ái, hỗ trợ chị em giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, những năm qua, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã tặng hàng nghìn xuất quà và học bổng cho các cháu con CNVCLĐ vượt khó học giỏi với số tiền hàng chục triệu đồng, trợ cấp cho Nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… Bên cạnh đó năm 2019 LĐLĐ tỉnh phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội điều chuyển vốn vay cho Liên đoàn Lao động huyện Tủa Chùa số tiền 200 triệu đồng và tiếp tục đáo hạn cho nữ CNVCLĐ vay vốn giải quyết việc làm của Tổng liên đoàn: đã giải ngân cho 11 hộ gia đình nữ CNVCLĐ được vay vốn với tổng số tiền 510 triệu đồng, tạo việc làm mới cho người lao động, tăng thu nhập bình quân 2 triệu đồng/hộ/tháng.
      Các phong trào thi đua trong Nữ CNVCLĐ, đặc biệt là phong trào “Giỏi việc nước - đảm việc nhà” đã được các cấp Công đoàn trong tỉnh cụ thể hóa thành những nội dung, tiêu chuẩn thi đua phù hợp với đặc điểm tình hình và yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị. Phong trào thi đua Nữ CNVCLĐ “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; xây dựng gia đình "No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc", nhiều cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến đã được LĐLĐ tỉnh, Tổng LĐLĐ Việt Nam biểu dương, khen thưởng, động viên kịp thời.
      Xác định công tác Nữ công và phong trào Nữ CNVCLĐ là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Công đoàn trong tỉnh, tập trung xây dựng đội ngũ Nữ CNVCLĐ “ Yêu nước, có tri thức, có sức khỏe, năng động sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu, quan tâm tới lợi ích xã hội và cộng đồng”; vận động chị em tích cực học tập nâng cao trình độ, lao động sản xuất và công tác với năng suất chất lượng, hiệu quả cao; chủ động trong xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Từ thực tiễn đó đòi hỏi tổ chức Công đoàn phải có những hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công tác Nữ công và phong trào Nữ CNVCLĐ góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh và thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:
      Một là: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, nhiệm vụ, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam về công tác nữ công; Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền cho CNVCLĐ các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước như: Hôn nhân, gia đình, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, trọng tâm là những quy định riêng đối với lao động nữ trong Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019 và các chính sách liên quan trực tiếp đến lao động nữ. 
      Hai là: Các cấp Công đoàn phối hợp chặt chẽ với chính quyền chuyên môn chăm lo tạo điều kiện, bảo đảm thu nhập cho lao động nữ; thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với lao động nữ. Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề bức xúc của Nữ CNVCLĐ, đề xuất các biện pháp giải quyết kịp thời, bảo đảm việc làm và thu nhập cho lao động nữ; tạo điều kiện cho Nữ CNVCLĐ được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, văn hóa, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp.
      Ba là: Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công quần chúng, các tổ Nữ công. Lựa chọn được những cán bộ nhiệt tình, tâm huyết, có đủ năng lực, trình độ, có uy tín tham gia vào Ban Nữ công các cấp để làm tốt vai trò tham mưu cho Ban chấp hành CĐCS về công tác vận động Nữ CNVCLĐ và bình đẳng giới; tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động Nữ công gắn liền với lợi ích của Nữ CNVCLĐ và các hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác cán bộ nữ, công tác dân số và trẻ em.
      Bốn là: Tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong triển khai thực hiện các phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ, trong đó có phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và cuộc vận động “5 không, 3 sạch”, nhất là ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.
      Năm là: Phối hợp kiểm tra, giám sát tập trung vào việc thực hiện các chế độ, chính sách có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động Nữ; chế độ tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi, khám sức khỏe định kỳ, khám chuyên khoa phụ sản, chế độ thai sản…


 
Trần Nga
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản

92/CT-UBND

Chỉ thị số 92/CT-UBND về việc trích nộp kinh phí công đoàn

Thời gian đăng: 29/03/2023

lượt xem: 977 | lượt tải:285

5440/QĐ-TLĐ

Quyết định số 5440/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2023

Thời gian đăng: 13/10/2022

lượt xem: 2497 | lượt tải:1131

65/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 65/HD-TLĐ hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2023

Thời gian đăng: 13/10/2022

lượt xem: 2002 | lượt tải:995

5051/QĐ-TLĐ

Quyết định số 5051/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định chế độ chi tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam

Thời gian đăng: 05/08/2022

lượt xem: 4796 | lượt tải:2453

4290/QĐ-TLĐ

Quyết định số 4290/QĐ-TLĐ ngày 01/3/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định thu, chi, quản lý tài chính, tài sản tại Công đoàn cơ sở

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 14446 | lượt tải:9144

47/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 47/HD-TLĐ ngày 30/12/2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc thực hiện quy chế quản lý tài chính, tài sản công đoàn và chế độ kế toán đối với công đoàn cơ sở

Thời gian đăng: 23/05/2022

lượt xem: 5720 | lượt tải:3361

42/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 42/HD-TLĐ ngày 11/11/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc công khai tài chính, tài sản công đoàn

Thời gian đăng: 26/05/2022

lượt xem: 4546 | lượt tải:1888

38/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 38/HD-TLĐ về việc quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan công đoàn

Thời gian đăng: 31/05/2022

lượt xem: 2714 | lượt tải:1062

1076 /LĐLĐ

Công văn số 1076 /LĐLĐ V/v hưởng ứng tham gia Cuộc thi Sáng kiến Vì cộng đồng lần thứ IV

Thời gian đăng: 20/05/2021

lượt xem: 1803 | lượt tải:280

1077/LĐLĐ

Công văn số 1077/LĐLĐ V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Thời gian đăng: 20/05/2021

lượt xem: 1260 | lượt tải:270
Thống kê
  • Đang truy cập14
  • Hôm nay6,186
  • Tháng hiện tại267,512
  • Tổng lượt truy cập14,515,647
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây