Trang thông tin điện tử

Trang thông tin điện tử

Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên

VÀI SUY NGHĨ VỀ 30 NĂM XÂY DỰNG, TRƯỞNG THÀNH CỦA HỘI CỘNG TÁC VIÊN TUYÊN TRUYỀN LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH

Thứ ba - 18/02/2020 04:58
Hoạt động Hội cộng tác viên tuyên truyền của Liên đoàn Lao động tỉnh là một trong những mô hình mới đối với hoạt động tuyên truyền của tổ chức Công đoàn những năm đầu thời kỳ đổi mới và sau Đại hội VI Công đoàn tỉnh Điện Biên.
      Từ khi thành lập (1989) đến nay đã trải qua 30 năm; nội dung, hình thức, hoạt động của Hội luôn thể hiện khá phong phú, sinh động, thu hút đông đảo đoàn viên CNVCLĐ tham gia, đóng góp tích cực vào xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh. Tiền thân của Hội cộng tác viên Liên đoàn Lao động tỉnh là Tổ cộng tác viên tuyên truyền trực tiếp quản lý chỉ đạo của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, khi mới thành lập (1989) với số lượng 10 đồng chí (tại Liên đoàn Lao động tỉnh: Đ/c Lê Hạnh Nguyên, Trần Ngọc Hùng, Nguyễn Xuân Hình, Vũ Hồng Khanh; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Đ/c Nguyễn Vân Chương; Văn phòng Tỉnh ủy: Đ/c Nguyễn Ngọc Kỷ; Báo Điện Biên phủ: Đ/c Phạm Ngọc Trình; Đài phát thanh truyền hình tỉnh: Đ/c Nguyễn Viết Điệu; Công đoàn cơ sở Ngoại thương: Đ/c Nguyễn Ngọc Lung; Công đoàn cơ sở lương thực: Đ/c Lê Quốc Thảo).
 
31 VÀI SUY NGHĨ VỀ 30 NĂM XÂY DỰNG
Đ/c Trần Ngọc Hùng - Nguyên Chủ tịch LĐLĐ tỉnh chia sẻ về quá trình hoạt động của hội cộng tác viên nhân dịp 30 năm thành lập hội (Ảnh: Đ.S)
 
      Để tổ chức hoạt động của Tổ đi vào nề nếp, có hiệu quả, Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động tỉnh đã tham mưu cho Ban Thường vụ Liên đoàn Tao động tỉnh Ban hành quy chế hoạt động; chương trình công tác hàng năm; phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Nhiệm vụ được Tổ tập trung: Đầy mạnh tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết của Công đoàn cấp trên; tình hình phát triển kinh tế xã hội quốc phòng, an ninh trong tỉnh, đất nước; hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động ở cơ sở; hoạt động xã hội của tổ chức Công đoàn. Tại thời điểm thành lập của Tổ cộng tác viên và những năm đầu của thời kỳ đổi mới của đất nước, Tổ cộng tác viên đã tập trung tuyên truyền, quán triệt sâu rộng Nghị quyết số 217 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về sắp xếp doanh nghiệp và thực hiện tinh giảm biên chế trong cơ quan, xí nghiệp. Bên cạnh đó các hội viên còn tham gia và tuyên truyền những kết quả nổi bật của tổ chức Công đoàn đối với phong trào lao động sản xuất, tham gia quản lý cơ quan, xí nghiệp, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện các chế độ chính sách về đời sống, việc làm, chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, hoạt động xã hội... Hình thức chủ yếu là tuyên truyền miệng, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng và viết tin, bài, biên soạn tài liệu tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và được đông đảo công nhân viên chức lao động, đoàn viên Công đoàn hưởng ứng.
      Hàng năm số lượng cộng tác viên tham gia Hội cộng tác viên Liên đoàn được Liên đoàn Lao động tỉnh lựa chọn, phát triển ngày một tăng. Thời điểm đầu thành lập Tổ cộng tác viên chỉ có 10 đồng chí và đến nay đã có gần 30 đồng chí được cơ cấu hoạt động ở 4 tổ: tổ công tác viên tuyên truyền cơ quan Liên đoàn lao động tỉnh, các Ban Đảng; Báo Điện Biên Phủ, Đài phát thanh truyền hình. Nhiều cộng tác viên đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm, tâm huyết với hoạt động tuyên truyền của Liên đoàn Lao động tỉnh; tích cực tham gia sinh hoạt, đóng góp ý kiến, nội dung hoạt động của Hội có hiệu quả. Nội dung và hình thức hoạt động của Hội hoạt động hàng năm luôn bám sát vào các sự kiện chính trị của tỉnh, của đất nước và tổ chức Công đoàn, phản ảnh rất đa dạng, phong phú, sinh động, có tác dụng lớn đối với việc giáo dục, nâng cao nhận thức cho công nhân viên chức lao động và đoàn viên Công đoàn. Hàng năm đã có hàng nghìn lượt công nhân viên chức lao động được nghe thời sự, học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; hàng ngàn tin, bài, ảnh, phóng sự được phản ảnh đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương, địa phương. Ghi nhận sự đóng góp tích cực, hiệu quả của các tổ cộng tác viên đối với công tác tuyên truyền của tổ chức Công đoàn đã có nhiều tập thể, cá nhân được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng nhiều bằng khen, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen, Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn. Hội cộng tác viên Liên đoàn Lao động tỉnh nhiều năm được Đài phát thanh truyền hình, Báo Điện Biên Phủ tặng giấy khen, nhiều động chí hội viên được công nhận cộng tác viên tích cực xuất sắc của Đài, Báo. Một số đồng chí được nhận Kỷ niệm chương vì Sự nghiệp Văn hóa Tư tưởng, vì Sự nghiệp Báo chí Cách mạng Việt Nam và đã có 4 đồng chí tham gia báo cáo viên cấp trung ương (Nguyễn Văn Chương, Trần Ngọc Hùng, Nguyễn Văn Đường, Hoàng Văn Thành) và nhiều đồng chí tham gia báo cáo viên cấp tỉnh từ năm 1996.
      Hoạt động Hội cộng tác viên tuyên truyền của Liên đoàn Lao động tỉnh là một mô hình được thành lập ngay sau Đại hội VI Công đoàn tỉnh; những năm đầu thời kỳ đổi mới và tại thời điểm đó toàn quốc có 3 Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố có tổ chức cộng tác viên tuyên truyền (Liên đoàn Lao động tỉnh Lai Châu nay là Điện Biên; Liên đoàn Lao động Hải Phòng, Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh) duy trì hoạt động có tính chất bền vững chỉ duy nhất là Hội cộng tác viên tuyên truyền của Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên (Liên đoàn Lao động Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh sau 2 năm hoạt động đã không duy trì) kết quả trên có thể khẳng định:
      - Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh suốt thời gian qua đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tuyên truyền, giáo dục công nhân viên chức lao động và xây dựng tổ chức Công đoàn.
      - Hàng năm Ban Thường vụ đã chỉ đạo công tác tổng kết Hội cộng tác viên và có định hướng tuyên truyền những năm tiếp theo, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh đặc biệt là sự quan tâm hướng dẫn, phối hợp của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Điện Biên phủ để đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong công nhân viên chức lao động và đoàn viên Công đoàn. Đồng thời luôn bám sát sự chỉ đạo của tỉnh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác tuyên truyền và xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai kịp thời.
      - Đội ngũ cộng tác viên tuyên truyền LĐLĐ tỉnh luôn gắn bó, tâm huyết, trách nhiệm đặc biệt là công tác tuyên truyền giáo dục, xây dựng đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn tỉnh.
      - Thường xuyên quan tâm đến kiện toàn củng cố Hội, động viên khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn vững mạnh.
      - Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động tỉnh đã chủ động tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về công tác tuyên truyền, giáo dục đối với công nhân viên chức lao động, thường xuyên phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh, trung ương và định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy; duy trì các hoạt động, chế độ sinh hoạt của Hội, đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền sát thực với từng thời kỳ và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.
      Để tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động Hội cộng tác viên tuyên truyền Liên đoàn Lao động tỉnh, cần tập trung một số vấn đề sau:
      - Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh cần tiếp tục chỉ đạo và quan tâm hơn nữa đối với công tác tuyên truyền trong công nhân viên chức lao động; bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cần có những định hướng tuyên truyền kịp thời tới công nhân viên chức lao động, đoàn viên Công đoàn.
      - Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động tỉnh tham mưu cho Ban Thường vụ về việc kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội cộng tác viên tuyên truyền LĐLĐ tỉnh. Đối với việc phát triển thêm hội viên mới rất chú trọng đến tiêu chuẩn phẩm chất đạo đức, nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm, thường xuyên quan tâm đến các hoạt động của Hội và xây dựng tổ chức Hội.
      - Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động tỉnh thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng để xây dựng kế hoạch tuyên truyền sát thực, hiệu quả và đồng thời đề suất về chế độ, quyền lợi, thời gian sinh hoạt đối với hội viên; tổ chức cho hội viên tiếp cận với hoạt động Công đoàn cơ sở, cung cấp tài liệu cho hội viên...
      Hoạt động Hội cộng tác viên tuyên truyền của Liên đoàn Lao động tỉnh đã trải qua 30 năm, nội dung hoạt động của Hội đã khẳng định sự đóng góp có hiệu quả vào công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ đoàn viên, công nhân viên chức lao động về mọi mặt xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn; đóng góp vào xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.


 
Ngọc Hùng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN
Văn bản

92/CT-UBND

Chỉ thị số 92/CT-UBND về việc trích nộp kinh phí công đoàn

Thời gian đăng: 29/03/2023

lượt xem: 473 | lượt tải:198

5440/QĐ-TLĐ

Quyết định số 5440/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2023

Thời gian đăng: 13/10/2022

lượt xem: 1620 | lượt tải:962

65/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 65/HD-TLĐ hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2023

Thời gian đăng: 13/10/2022

lượt xem: 1275 | lượt tải:771

5051/QĐ-TLĐ

Quyết định số 5051/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định chế độ chi tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam

Thời gian đăng: 05/08/2022

lượt xem: 3848 | lượt tải:2262

4290/QĐ-TLĐ

Quyết định số 4290/QĐ-TLĐ ngày 01/3/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định thu, chi, quản lý tài chính, tài sản tại Công đoàn cơ sở

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 12040 | lượt tải:7678

47/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 47/HD-TLĐ ngày 30/12/2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc thực hiện quy chế quản lý tài chính, tài sản công đoàn và chế độ kế toán đối với công đoàn cơ sở

Thời gian đăng: 23/05/2022

lượt xem: 4069 | lượt tải:2413

42/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 42/HD-TLĐ ngày 11/11/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc công khai tài chính, tài sản công đoàn

Thời gian đăng: 26/05/2022

lượt xem: 2967 | lượt tải:1390

38/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 38/HD-TLĐ về việc quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan công đoàn

Thời gian đăng: 31/05/2022

lượt xem: 1322 | lượt tải:583

1076 /LĐLĐ

Công văn số 1076 /LĐLĐ V/v hưởng ứng tham gia Cuộc thi Sáng kiến Vì cộng đồng lần thứ IV

Thời gian đăng: 20/05/2021

lượt xem: 820 | lượt tải:238

1077/LĐLĐ

Công văn số 1077/LĐLĐ V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Thời gian đăng: 20/05/2021

lượt xem: 725 | lượt tải:234
Thống kê
  • Đang truy cập33
  • Máy chủ tìm kiếm10
  • Khách viếng thăm23
  • Hôm nay3,304
  • Tháng hiện tại12,213
  • Tổng lượt truy cập13,009,048
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây