Trang thông tin điện tử

Trang thông tin điện tử

Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên

Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác nữ công trong tình hình mới

Thứ ba - 12/04/2022 23:58
Hoạt động công tác nữ công là một nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động của tổ chức Công đoàn. Những năm qua, công tác nữ công và phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) được các cấp Công đoàn trong tỉnh tích cực triển khai thực hiện. Công tác tuyên truyền vân động nữ CNVCLĐ được triển khai tích cực, công tác chăm lo bảo vệ quyền lợi ích, hợp pháp chính đáng cho lao động nữ được quan tâm và đạt nhiều kết quả thiết thực.
15 Bài Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác nữ công trong tình hình mới 01
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh tặng hoa chúc mừng nữ CNVCLĐ tiêu biểu dự Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh (Ảnh Trần Nga)

      Hiện nay hệ thống Công đoàn tỉnh Điện Biên có 10 Liên đoàn Lao động huyện, thị xã, thành phố, 03 Công đoàn ngành và 21 Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh, 965 CĐCS có 17.384 nữ CNVCLĐ chiếm tỷ lệ 51,8% tổng số đoàn viên, CNVCLĐ toàn tỉnh; có 13/13 Ban Nữ công công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; 558 Ban Nữ công CĐCS với 1.617 ủy viên: Trong đó số Ban nữ công Khu vực HCSN và DNNN là 545, Ban nữ công Khu vực ngoài nhà nước là 13.  Nữ CNVCLĐ tham gia ở tất cả các lĩnh vực công tác, ngành, nghề trên địa bàn tỉnh, một số ngành lao động nữ chiếm tỷ lệ cao như: ngành Giáo dục trên 65,6%, ngành Y tế 63,7%. Đây là lực lượng đông đảo, tham gia tích cực vào sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời cũng là lực lượng nòng cốt trong phong trào phụ nữ.
      Công tác tuyên truyền vận động và đẩy mạnh các phong trào thi đua trong nữ CNVLĐ được coi là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác vận động nữ CNVCLĐ. Các cấp Công đoàn thường xuyên tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đặc biệt tuyên truyền những nội dung liên quan đến lao động nữ và trẻ em, những chuẩn mực đạo đức của Phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH, HĐH đất nước; vai trò của người phụ nữ trong xây dựng gia đình "No ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh"…Thông qua các hoạt động đã góp phần nâng cao nhận thức của nữ CNVCLĐ về mọi mặt.

 
15 Bài Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác nữ công trong tình hình mới 02
Ban nữ công CĐCS Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng hoạt động nữ công và phát động các phong trào thi đua (Ảnh Thu Hằng)

      Các phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ đặc biệt là phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" gắn với phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và các phong trào thi đua khác trong nữ CNVCLĐ đã được các cấp Công đoàn cụ thể hóa tên gọi thành các phong trào thi đua phù hợp với từng ngành nghề, lĩnh vực. Từ các phong trào thi đua trên đã có nhiều cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng kịp thời, trên cơ sở đó tạo đà cho các phong trào thi đua ngày càng phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu.
      Hằng năm, có trên 90% nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu thi đua"Giỏi việc nước, đảm việc nhà" , tổ chức cho nữ CNVCLĐ đăng ký thực hiện các đề tài khoa học, sáng kiến kinh nghiệm. Đã có hàng trăm công trình, sảm phẩm, đề tài khoa học, sáng kiến kinh nghiệm được thực hiện do nữ CNVCLĐ đảm nhận và ứng dụng vào sản xuất, công tác quản lý có giá trị làm lợi hàng trăm triệu đồng. Nữ CNVCLĐ không ngừng học tập rèn luyện, giữ gìn phẩm chất cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam, vượt qua mọi khó khăn để xây dựng mái ấm gia đình, nuôi dậy con ngoan, học giỏi, xứng đáng với 8 chữ vàng mà Bác Hồ đã dành tặng cho phụ nữ Việt Nam "Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang".

 
15 Bài Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác nữ công trong tình hình mới 03
Nữ CNVCLĐ Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Điện Biên hưởng ứng Tuần Lễ áo dài năm 2022 (Ảnh Thu Hằng)

      Cùng với đó, các cấp Công đoàn đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng tiến hành hàng trăm cuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ, kiến nghị và giải quyết những trường hợp vi phạm hoặc thực hiện không đúng quy định của pháp luật về chính sách đối với lao động nữ; đề nghị với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quan tâm tới đời sống, việc làm, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho lao động nữ, đồng thời tạo điều kiện cho lao động nữ được học tập nâng cao tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ.
      Phát huy truyền thống lá lành đùm lá rách, tinh thần thương thâm tương ái hỗ trợ chị em giảm bớt khó khăn gánh nặng trong cuộc sống, nâng cao đời sống tinh thần cho nữ CNVCLĐ. Trong những năm qua các cấp Công đoàn đã trao tặng hàng ngàn xuất quà trị giá hàng tỷ đồng cho nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động nhân dịp "Tháng công nhân", "Tháng an toàn, vệ sinh lao động", "Tết nguyên đán". Đồng thời tạo điều kiện cho các gia đình nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn từ các nguồn quỹ nữ công, vốn vay giải quyết việc làm, để phát triển kinh tế, tăng thu nhập, cải thiện đời sống gia đình.
      Song bên cạnh đó, hoạt động công tác nữ công vẫn còn gặp nhiều khó khăn và thách thức như: Vấn đề nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN; giải quyết chế độ chính sách đối với lao động nữ ở một số doanh nghiệp chưa được quan tâm đúng mức và thực hiện đúng quy định của pháp luật; đời sống vật chất tinh thần của nữ CNVCLĐ công tác ở vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn; trước ảnh hưởng của dịch Covid - 19 ngày càng phức tạp nên một số nữ công nhân lao động không có việc làm ổn định, thu nhập giảm, đời sống khó khăn, nhất là nữ CNLĐ trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước.
      Để nâng cao chất lượng hoạt động nữ công trong tình hình mới, từ thực tiễn đó đòi hỏi tổ chức Công đoàn phải có những hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công tác nữ công và phong trào nữ CNVCLĐ góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh, trong thời gian tới cần tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:
      Một là: Tiếp tục tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về "Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"; Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác gia đình trong tình hình mới"; Nghị quyết số 06b/NQ-TLĐ, ngày 29/01/2011 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa X về "Công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước"; Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình, Bộ luật lao động năm 2019.
      Hai là: Các các Công đoàn phối hợp chặt chẽ với chính quyền chuyên môn trong công tác chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho lao động; quan tâm đầu tư cải thiện điều kiện và môi trường làm việc. Thường xuyên nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng và những vấn đề bức xúc của nữ CNVCLĐ, đề xuất các biện pháp giải quyết kịp thời, đảm việc việc làm và thu nhập cho lao động nữ; tạo điều kiện cho nữ CNVCLĐ được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; bố trí sử dụng lao động nữ hợp lý nhằm phát huy năng lực và sở trường của nữ CNVCLĐ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách đối với lao động nữ, phát hiện, kiện nghị để xử lý kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật.
      Ba là: Tiếp tục vận động nữ CNVCLĐ tham gia và tổ chức hiệu quả phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" gắn với phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", phong trào "Phụ nữ tích cực học tập. lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện.
      Bốn là: Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công quần chúng các cấp, các tổ nữ công để làm tốt vai trò tham mưu cho Ban chấp hành CĐCS về công tác vận động nữ CNVCLĐ.  Lựa chọn nội dung đa dạng phong phú phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ của nữ để nâng cao chất lượng hoạt động nữ công trong tình hình mới./.


 
Trần Nga

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản

92/CT-UBND

Chỉ thị số 92/CT-UBND về việc trích nộp kinh phí công đoàn

Thời gian đăng: 29/03/2023

lượt xem: 1165 | lượt tải:324

5440/QĐ-TLĐ

Quyết định số 5440/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2023

Thời gian đăng: 13/10/2022

lượt xem: 2764 | lượt tải:1205

65/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 65/HD-TLĐ hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2023

Thời gian đăng: 13/10/2022

lượt xem: 2228 | lượt tải:1044

5051/QĐ-TLĐ

Quyết định số 5051/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định chế độ chi tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam

Thời gian đăng: 05/08/2022

lượt xem: 5098 | lượt tải:2547

4290/QĐ-TLĐ

Quyết định số 4290/QĐ-TLĐ ngày 01/3/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định thu, chi, quản lý tài chính, tài sản tại Công đoàn cơ sở

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 16030 | lượt tải:9832

47/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 47/HD-TLĐ ngày 30/12/2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc thực hiện quy chế quản lý tài chính, tài sản công đoàn và chế độ kế toán đối với công đoàn cơ sở

Thời gian đăng: 23/05/2022

lượt xem: 6286 | lượt tải:3679

42/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 42/HD-TLĐ ngày 11/11/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc công khai tài chính, tài sản công đoàn

Thời gian đăng: 26/05/2022

lượt xem: 5327 | lượt tải:2228

38/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 38/HD-TLĐ về việc quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan công đoàn

Thời gian đăng: 31/05/2022

lượt xem: 3171 | lượt tải:1226

1076 /LĐLĐ

Công văn số 1076 /LĐLĐ V/v hưởng ứng tham gia Cuộc thi Sáng kiến Vì cộng đồng lần thứ IV

Thời gian đăng: 20/05/2021

lượt xem: 2034 | lượt tải:292

1077/LĐLĐ

Công văn số 1077/LĐLĐ V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Thời gian đăng: 20/05/2021

lượt xem: 1445 | lượt tải:285
Thống kê
  • Đang truy cập31
  • Hôm nay5,947
  • Tháng hiện tại174,181
  • Tổng lượt truy cập15,094,238
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây